Sprostowanie, Przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy inwestycji obejmującej budowę zatok parkingowych dla samochodów ciężarowych zlokalizowanych wzdłuż drogi wewnętrznej ŁSSE S.A.

04.07.2019