Ogłoszenie, Przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy inwestycji obejmującej budowę zatok postojowych dla samochodów ciężarowych zlokalizowanych wzdłuż drogi wewnętrznej ŁSSE S.A. w Ozorkowie wraz z przesunięciem kolidujących latarni oświetlenia ulicznego

20.08.2019