Wyjaśnienia nr 1, Przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy inwestycji obejmującej Zaprojektowanie i wykonanie kompleksowej instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb Budynku Biura Zarządu ŁSSE S.A.

08.09.2021