Załącznik 3 Wykaz należycie wykonanych usług, Przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy usług szkoleniowych świadczonych z zakresu technologii 5G oraz jej wykorzystania w przemyśle dla Parterów Biznesowych Akceleratora Technologii 5G

26.11.2019