Przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy wycinki samosiewów drzew i krzewów rosnących na części terenu Kompleksu 12 ŁSSE w Łodzi przy ul. Telefonicznej 30/44 , na których usunięcie nie jest wymagane pozyskanie decyzji administracyjnej.

14.07.2016

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
90-349 Łódź
Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G
ogłasza przetarg nieograniczony na:

wyłonienie Wykonawcy wycinki samosiewów drzew i krzewów rosnących na części terenu Kompleksu 12 ŁSSE w Łodzi przy ul. Telefonicznej 30/44 , na których usunięcie nie jest wymagane pozyskanie decyzji administracyjnej.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

  • cena: 100%

Pożądany okres realizacji całości zamówienia:rozpoczęcie:

  • z dniem podpisania umowy
  • zakończenie: w ciągu 30 dni od podpisania umowy

Istotne Warunki Zamówienia z formularzem ofertowym i kompletem załączników zamieszczone zostaną na stronie internetowej ŁSSE S.A. www.sse.lodz.pl
od dnia 13.07.2016 r.

Oferty należy składać w siedzibie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. (sekretariat) przy ul. ks. Tymienieckiego 22/24 w Łodzi do dnia 26.07.2016 r. do godz. 11³º.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.07.2016 r. o godz. 12ºº w siedzibie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

Szczegółowe informacje na temat przetargu udzielane są w siedzibie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.- pok.1.14 i 1.15  lub telefonicznie (42) 275-50-63,  (42) 275-50-65.

WRÓĆ DO LISTY PRZETARGÓW