Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i licencją

16.06.2016

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna 90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55 ogłasza przetarg nieograniczony na:

zakup i dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowanie i licencją

Informacja o wynikach postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i licencją.


Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. informuje o zakończeniu postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego celem był zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i licencją.

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu wpłynęło 14 ofert. W wyniku prac Komisji Przetargowej za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę ODEO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Aleja Solidarności 117/207, 00-140 Warszawa.


WRÓĆ DO LISTY PRZETARGÓW