W dniu 26 lutego 2013 roku zostały przeprowadzone rokowania mające na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Stryków, Kompleks 3. Of

23.02.2014

Szanowni Państwo,

W załączniku znajdą Państwo informację o wyłonieniu Wykonawcy na druk broszury informacyjnej Centrum Biurowo – Konferencyjnego.

Dziękujemy za wszystkie złożone oferty!

WRÓĆ DO LISTY PRZETARGÓW