W dniu 7 sierpnia 2013 roku zostały przeprowadzone rokowania mające na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Rawa Mazowiecka, Komple

23.02.2014

W dniu 28 sierpnia 2013 roku zostały zakończone rokowania mające na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Ostrzeszów, Kompleks 1. Ofertę na rokowania złożył Pan Zdzisław Poprawa prowadzący działalność gospodarczą pod firmą POPRAWA Producent Opakowań Tekturowych. Komisja rozstrzygnęła rokowania pozytywnie i uznała, że przedsiębiorca ten może uzyskać zezwolenie na działalność w ŁSSE. 

Jest to drugie zezwolenie firmy Poprawa Producent Opakowań Tekturowych. Planowana inwestycja polega na budowie hali produkcyjnej wraz z nową linią produkcyjną. Firma działa w branży opakowaniowej od 1990 roku. Zajmuje się kompleksową produkcją opakowań
z tektury falistej wielowarstwowej.

W związku z nową inwestycją, Przedsiębiorca zamierza ponieść na terenie strefy po dniu uzyskania zezwolenia kwalifikowane wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 4.500.000,00 PLN w terminie do dnia 31 grudnia 2017 r. oraz zwiększyć dotychczasowe zatrudnienie kształtujące się na poziomie średnio 56 osób, poprzez zatrudnienie co najmniej 10 nowych pracowników w terminie do dnia 31 grudnia 2014 r. i utrzymanie zatrudnienia na poziomie łącznie co najmniej 66 pracowników w terminie do dnia 31 grudnia 2017 r.

WRÓĆ DO LISTY PRZETARGÓW