Ogłoszenie, Przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy inwestycji obejmującej wykonanie ocieplenia budynku nr 60 wraz z adaptacją części obiektu na pomieszczenia socjalne i gospodarcze zlokalizowanego na terenie Kompleksu 3 ŁSSE S.A. w Łodzi przy ul. ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22/24

04.08.2020