Załącznik 3 Wzór umowy – archiwalne, Transfer wiedzy z zakresu technologii 5G, w tym jej wykorzystanie w przemyśle

21.08.2020