Załącznik 3 Wzór umowy – aktualizacja 26.08.2020 r., Transfer wiedzy z zakresu technologii 5G, w tym jej wykorzystanie w przemyśle

26.08.2020