Załącznik 3 Wzór umowy, Transfer wiedzy z zakresu technologii 5G, w tym jej wykorzystanie w przemyśle

31.07.2020