Zapytanie ofertowe, Transferu wiedzy z zakresu technologii 5G w tym jej wykorzystania w przemyśle

30.12.2020