Załącznik 3 Wzór umowy, Zapytanie ofertowe na kompleksowe świadczenie usług prawnych i szkoleniowych związanych z realizacją Programu Re_Open UK

23.08.2022