Załącznik 3 Kryteria oceny Formularz ofertowy, Zapytanie ofertowe na przygotowanie oprawy wydarzenia pn. IV Kongres AGD w Łodzi

08.04.2022