Załącznik 4 – Oświadczenia, Zapytanie ofertowe na świadczenie usług cateringowych na potrzeby wydarzeń w projekcie „Modele Akceleracyjne w Innowacjach Technologicznych”

20.09.2019