Załącznik 2 – oświadczenia oferenta, Świadczenie usług doradczych w programie Startup Spark 2.0.

15.02.2019