Wzór umowy do zapytania ofertowego na usługi doradcze w zakresie tworzenia dedykowanych modeli akceleracyjnych

25.09.2019