Załącznik nr 2, Zapytanie ofertowe na świadczenie usług doradczych, Oświadczenia

25.09.2019