Załącznik 4 Program szkolenia, Zapytanie ofertowe na świadczenie usług szkoleniowych z zakresu technologii 5G w tym jej wykorzystania w przemyśle w projekcie „Modele Akceleracyjne w Innowacjach Technologicznych”

08.11.2019