Załącznik 5 Oświadczenie o braku powiązań, Usługi w zakresie pomocy publicznej i obsługi prawnej w Projekcie „re_source: Global Acceleration Venture”

28.05.2021