Załącznik 1 SPZ, Zapytanie ofertowe na usługę modernizacji istniejącego systemu audio-video w Sali Konferencyjnej K1

29.04.2022