Załącznik 2 Formularz ofertowy, Zapytanie ofertowe na usługę modernizacji istniejącego systemu audio-video w Sali Konferencyjnej K1

29.04.2022