Załącznik 6 Oświadczenie oferenta, Zapytanie ofertowe na usługę modernizacji istniejącego systemu audio-video w Sali Konferencyjnej K1

29.04.2022