Projekt wykonawczy – wod-kan – aktualizacja 14.10.2021, Zapytanie ofertowe na wykonanie i montaż mebli wraz ze sprzętem AGD do wnętrz budynku nr 62 położonego na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

14.10.2021