OGŁOSZENIE O DIALOGU KONKURENCYJNYM

13.01.2020

ZAMAWIAJĄCY: Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. 90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22G KRS:0000014128 NIP:725-14-86-825 REGON: 471537330 Uwaga: Wszelką korespondencję kierowaną do Zamawiającego należy opatrzyć dopiskiem: „Dialog konkurencyjny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia na wyłonienie Wykonawcy wielobranżowej dokumentacji

ZOBACZ PRZETARG

Przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy usług szkoleniowych świadczonych z zakresu technologii 5G oraz jej wykorzystania w przemyśle dla Parterów Biznesowych Akceleratora Technologii 5G

26.11.2019

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna 90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55 ogłasza przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy usług szkoleniowych świadczonych z zakresu technologii

ZOBACZ PRZETARG

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług szkoleniowych z zakresu technologii 5G w tym jej wykorzystania w przemyśle w projekcie „Modele Akceleracyjne w Innowacjach Technologicznych”

08.11.2019

W nawiązaniu do projektu „Modele Akceleracyjne w Innowacjach Technologicznych” realizowanego przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A , publikujemy zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług szkoleniowych  z zakresu technologii 5G w tym jej wykorzystania w przemyśle  w projekcie „Modele Akceleracyjne w Innowacjach Technologicznych” Projekt

ZOBACZ PRZETARG

Ogłoszenie o przetargu, Sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Konstantynowie Łódzkim, w obrębie ewidencyjnym K-18, oznaczonej jako działki gruntu o numerach: 93/17 i 94/10

23.10.2019

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna 90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55 ogłasza przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Konstantynowie Łódzkim, w

ZOBACZ PRZETARG

Informacja o przesunięciu daty upublicznienia wyników postępowania do 14.10.2019r. – Zapytanie Ofertowe na świadczenie usług doradczych w zakresie tworzenia dedykowanych modeli akceleracyjnych w projekcie „Modele Akceleracyjne w Innowacjach Technologicznych”

10.10.2019

W związku z koniecznością przedłożenia uzupełnień/wyjaśnień do ofert złożonych w ramach postępowania na świadczenie usług doradczych w zakresie tworzenia dedykowanych modeli akceleracyjnych w projekcie „Modele Akceleracji w Innowacjach Technologicznych” (zapytanie ofertowe z dn.25.09.2019r.), Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. informuje o przesunięciu daty

ZOBACZ PRZETARG

Zapytanie ofertowe na eksperta w zakresie technologii 5G w ramach projektu „Modele Akceleracyjne w Innowacjach Technologicznych”

29.09.2019

W nawiązaniu do projektu „Modele Akceleracyjne w Innowacjach Technologicznych” realizowanego przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A , publikujemy zapytanie ofertowe eksperta w zakresie technologii 5G w projekcie „Modele Akceleracyjne w Innowacjach Technologicznych”   W dn. 04.10.2019r zostały wprowadzone zmiany do

ZOBACZ PRZETARG

Zapytanie Ofertowe na Świadczenie Usług Doradczych w Zakresie Tworzenia Dedykowanych Modeli Akceleracyjnych w Programie „Modele Akceleracyjne w Innowacjach Technologicznych” realizowanego przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A.

25.09.2019

W nawiązaniu do projektu „Modele Akceleracyjne w Innowacjach Technologicznych” realizowanego przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A , publikujemy zapytanie ofertowe dotyczące  świadczenia usług doradczych w zakresie tworzenia dedykowanych modeli akceleracyjnych w projekcie „Modele Akceleracyjne w Innowacjach Technologicznych Projekt „Modele Akceleracji w

ZOBACZ PRZETARG

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług cateringowych na potrzeby wydarzeń w projekcie „Modele Akceleracyjne w Innowacjach Technologicznych”

20.09.2019

W nawiązaniu do projektu „Modele Akceleracyjne w Innowacjach Technologicznych” realizowanego przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A, publikujemy zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług cateringowych na potrzeby wydarzeń w projekcie Modele Akceleracyjne w Innowacjach Technologicznych . Projekt „Modele Akceleracji w Innowacjach Technologicznych”

ZOBACZ PRZETARG