Przetarg na wyłonienie Wykonawcy dokumentacji projektowych

19.03.2015

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. 90-349 Łódź ul. ks. Tymienieckiego 22/24   ogłasza przetarg nieograniczony na: wyłonienie Wykonawcy dokumentacji projektowych doprowadzenia do terenu inwestycyjnego objętego Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną, położonego w miejscowości Bukowiec w gminie Brójce, infrastruktury technicznej oraz usunięcia

ZOBACZ PRZETARG

Rokowania, Podstrefa Kutno, Kompleks 3, Obszar 1

05.02.2015

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna 90-349 Łódź, ul. ks. Tymienieckiego 22/24 tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55   jako zarządzający Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną zaprasza do składania ofert do rokowań, mających na celu

ZOBACZ PRZETARG

Zaproszenie do rokowań, podstrefa Łódź, Kompleks 5

30.12.2014

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna 90-349 Łódź, ul. ks. Tymienieckiego 22/24 tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55   jako zarządzający Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną zaprasza do składania ofert do rokowań, mających na celu

ZOBACZ PRZETARG

Przetarg nieograniczony opracowanie dokumentacji projektowych wyposażenia terenu inwestycyjnego w miejscowości Bukowiec

20.08.2014

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. 90-349 Łódź ul. ks. Tymienieckiego 22/24   ogłasza przetarg nieograniczony na: opracowanie dokumentacji projektowych wyposażenia terenu inwestycyjnego objętego Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną w miejscowości Bukowiec w Gminie Brójce w infrastrukturę techniczną umożliwiającą jego zagospodarowanie na cele strefowe. Kryteria

ZOBACZ PRZETARG

Rokowania, Podstrefy: Ostrzeszów, Wieluń

02.06.2014

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna 90-349 Łódź, ul. ks. Tymienieckiego 22/24 tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55   jako zarządzający Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną zaprasza do składania ofert do rokowań, mających na

ZOBACZ PRZETARG