Memorandum inwestycyjne

08.02.2019

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z siedzibą w Łodzi zaprasza do współpracy podmioty zainteresowane realizacją projektu deweloperskiego polegającego na optymalnym zagospodarowaniu części nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr 80/39, obręb W-25, położoną w Łodzi na terenie zabytkowego osiedla KSIĘŻY MŁYN w

ZOBACZ PRZETARG