Zapytanie ofertowe na świadczenie usług szkoleniowych z zakresu technologii 5G w tym jej wykorzystania w przemyśle w projekcie „Modele Akceleracyjne w Innowacjach Technologicznych”

08.11.2019

W nawiązaniu do projektu „Modele Akceleracyjne w Innowacjach Technologicznych” realizowanego przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A , publikujemy zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług szkoleniowych  z zakresu technologii 5G w tym jej wykorzystania w przemyśle  w projekcie „Modele Akceleracyjne w Innowacjach Technologicznych” Projekt

ZOBACZ PRZETARG

Ogłoszenie o przetargu, Sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Konstantynowie Łódzkim, w obrębie ewidencyjnym K-18, oznaczonej jako działki gruntu o numerach: 93/17 i 94/10

23.10.2019

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna 90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55 ogłasza przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Konstantynowie Łódzkim, w

ZOBACZ PRZETARG

Informacja o przesunięciu daty upublicznienia wyników postępowania do 14.10.2019r. – Zapytanie Ofertowe na świadczenie usług doradczych w zakresie tworzenia dedykowanych modeli akceleracyjnych w projekcie „Modele Akceleracyjne w Innowacjach Technologicznych”

10.10.2019

W związku z koniecznością przedłożenia uzupełnień/wyjaśnień do ofert złożonych w ramach postępowania na świadczenie usług doradczych w zakresie tworzenia dedykowanych modeli akceleracyjnych w projekcie „Modele Akceleracji w Innowacjach Technologicznych” (zapytanie ofertowe z dn.25.09.2019r.), Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. informuje o przesunięciu daty

ZOBACZ PRZETARG

Zapytanie ofertowe na eksperta w zakresie technologii 5G w ramach projektu „Modele Akceleracyjne w Innowacjach Technologicznych”

29.09.2019

W nawiązaniu do projektu „Modele Akceleracyjne w Innowacjach Technologicznych” realizowanego przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A , publikujemy zapytanie ofertowe eksperta w zakresie technologii 5G w projekcie „Modele Akceleracyjne w Innowacjach Technologicznych”   W dn. 04.10.2019r zostały wprowadzone zmiany do

ZOBACZ PRZETARG

Zapytanie Ofertowe na Świadczenie Usług Doradczych w Zakresie Tworzenia Dedykowanych Modeli Akceleracyjnych w Programie „Modele Akceleracyjne w Innowacjach Technologicznych” realizowanego przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A.

25.09.2019

W nawiązaniu do projektu „Modele Akceleracyjne w Innowacjach Technologicznych” realizowanego przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A , publikujemy zapytanie ofertowe dotyczące  świadczenia usług doradczych w zakresie tworzenia dedykowanych modeli akceleracyjnych w projekcie „Modele Akceleracyjne w Innowacjach Technologicznych Projekt „Modele Akceleracji w

ZOBACZ PRZETARG

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług cateringowych na potrzeby wydarzeń w projekcie „Modele Akceleracyjne w Innowacjach Technologicznych”

20.09.2019

W nawiązaniu do projektu „Modele Akceleracyjne w Innowacjach Technologicznych” realizowanego przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A, publikujemy zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług cateringowych na potrzeby wydarzeń w projekcie Modele Akceleracyjne w Innowacjach Technologicznych . Projekt „Modele Akceleracji w Innowacjach Technologicznych”

ZOBACZ PRZETARG

Przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy inwestycji obejmującej przebudowę drogi wewnętrznej ŁSSE S.A. zlokalizowanej na działce o nr ewid. 258/28 obręb Lućmierz Las w zakresie budowy chodnika, zjazdu publicznego oraz zatoki postojowej

17.09.2019

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna 90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55 ogłasza przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy inwestycji obejmującej przebudowę drogi wewnętrznej ŁSSE

ZOBACZ PRZETARG

Przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy inwestycji obejmującej budowę zatok postojowych dla samochodów ciężarowych zlokalizowanych wzdłuż drogi wewnętrznej ŁSSE S.A. w Ozorkowie wraz z przesunięciem kolidujących latarni oświetlenia ulicznego

20.08.2019

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna 90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55 ogłasza przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy inwestycji obejmującej budowę zatok postojowych dla

ZOBACZ PRZETARG