Przetarg łączny – Kompleks 15

28.02.2014

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna90-349 Łódź, ul. ks. Tymienieckiego 22/24tel. (0-42) 676 27 53, 676 27 54 , fax. (0-42) 676 27 55 jako zarządzający Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną ogłasza przetarg łączny mający na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który:uzyska zezwolenie

ZOBACZ PRZETARG

Przetarg łączny – Podstrefa Pruszków

27.02.2014

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. 90-349 Łódź, ul. ks. Tymienieckiego 22/24 tel. (0-42) 676 27 53, 676 27 54 , fax. (0-42) 676 27 55 jako zarządzający Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną ogłasza przetarg łączny mający na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który:

ZOBACZ PRZETARG

Przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy dokumentacji projektowych wyposażenia terenu inwestycyjnego ŁSSE- sprostowanie

27.02.2014

Zamawiający działając zgodnie z zapisem poz.11 Istotnych Warunków Zamówienia pragnie wnieść sprostowanie popełnionych oczywistych omyłek pisarskich w dokumentach przetargowych do pobrania przez Oferentów zamieszczonych na stronie internetowej ŁSSE S.A. tj. 1. w poz.7.2 Istotnych Warunków Zamówienia błędnie podano datę terminu

ZOBACZ PRZETARG

Przetarg łączny – Podstrefa Skierniewice

27.02.2014

Lodz Special Economic Zone Joint-Stock Co. Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna 90-349 Łódź, ul. ks. Tymienieckiego 22/24 tel. (0-42) 676 27 53, 676 27 54 , fax. (0-42) 676 27 55 jako zarządzający Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną ogłasza przetarg

ZOBACZ PRZETARG