POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE W RAMACH PROJEKTU STREFA ROZWOYOU 2 REALIZOWANEGO PRZEZ ŁÓDZKĄ SPECJALNĄ STREFĘ EKONOMICZNĄ S.A. NA OBSŁUGĘ PRAWNĄ

16.07.2019

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie obsługi prawnej na rzecz Zamawiającego w zakresie zadań wynikających z przygotowania, wdrożenia i realizacji przez Zamawiającego Projektu pn.: „Strefa RozwoYou 2” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa

ZOBACZ PRZETARG

Przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy inwestycji obejmującej budowę zatok parkingowych dla samochodów ciężarowych zlokalizowanych wzdłuż drogi wewnętrznej ŁSSE S.A. (przetarg unieważniony)

25.06.2019

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna 90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55 ogłasza przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy inwestycji obejmującej budowę zatok parkingowych dla samochodów

ZOBACZ PRZETARG