Memorandum inwestycyjne

08.02.2019

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z siedzibą w Łodzi zaprasza do współpracy podmioty zainteresowane realizacją projektu deweloperskiego polegającego na optymalnym zagospodarowaniu części nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr 80/39, obręb W-25, położoną w Łodzi na terenie zabytkowego osiedla KSIĘŻY MŁYN w

ZOBACZ PRZETARG

Ogłoszenie o przetargu, Podstrefa Sochaczew

29.06.2018

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna 90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55 jako zarządzający Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną zaprasza do składania ofert w przetargu

ZOBACZ PRZETARG

Ogłoszenie o przetargu, Podstrefa Łódź Kompleks 12

29.06.2018

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna 90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55 jako zarządzający Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną zaprasza do składania ofert w przetargu

ZOBACZ PRZETARG

Unieważnienie rokowań, Podstrefa Łódź Kompleks 12

29.06.2018

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna 90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55 jako zarządzający Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną unieważnia procedurę rokowań mających na celu

ZOBACZ PRZETARG