Ogłoszenie o przetargu, Podstrefa Łowicz Kompleks 4

15.03.2018

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna 90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55 jako zarządzający Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną zaprasza do składania ofert w przetargu

ZOBACZ PRZETARG

Ogłoszenie o otwartym konkursie na nabór Partnera/Partnerów Poland Prize

01.03.2018

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. ogłasza otwarty konkurs na Partnera/Partnerów spoza sektora finansów publicznych, w celu wspólnej realizacji projektu, finansowanego w ramach Poddziałania 2.4.1 Centrum Analiz i Pilotaży Nowych Instrumentów Inno_Lab Pilotaż Poland Prize”. Nabór Partnera/Partnerów prowadzony jest na podstawie

ZOBACZ PRZETARG

Ogłoszenie o przetargu, Podstrefa Radomsko Kompleks 2

23.02.2018

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna 90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55 jako zarządzający Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną zaprasza do składania ofert w przetargu

ZOBACZ PRZETARG

Ogłoszenie o rokowaniach, Podstrefa Kutno Kompleks 2

09.02.2018

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna 90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55 jako zarządzający Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną zaprasza do składania ofert do rokowań,

ZOBACZ PRZETARG

Ogłoszenie o przetargu, Podstrefa Koluszki Kompleks 2

19.01.2018

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna 90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55 jako zarządzający Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną zaprasza do składania ofert w przetargu

ZOBACZ PRZETARG