Informacja o przetargu

31.05.2017

Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi polegającej na pełnieniu nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzaniu Kontraktem na „Budowę hali produkcyjno- magazynowej z częścią biurowo-socjalną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Kompleksu 12 Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Łodzi

ZOBACZ PRZETARG

Ogłoszenie o rokowaniach, podstrefa Wieluń

30.05.2017

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna 90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55 jako zarządzający Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną zaprasza do składania ofert do rokowań,

ZOBACZ PRZETARG

Informacja o przetargu- podstrefa Radomsko

28.04.2017

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna 90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55 jako zarządzający Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną zaprasza do składania ofert w przetargu

ZOBACZ PRZETARG

Informacja o przetargu- odbudowa studni głębinowej

18.04.2017

 Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. 90-349 Łódź ul. Księdza Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G ogłasza przetarg nieograniczony na:   wyłonienie Wykonawcy odbudowy studni głębinowej wraz z zasilaniem jej w energię elektryczną oraz budowy rurociągu zasilającego w wodę zbiornik p.poż. w

ZOBACZ PRZETARG