Nabór partnera do przygotowania i realizacji projektu POWER

26.10.2020

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w związku z konkursem zamkniętym nr POWR.01.02.01-IP.17-10-002/20 ogłoszonym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi dotyczącym realizacji projektów stażowych. Ofertę należy złożyć w terminie do

ZOBACZ PRZETARG

Informacja o wyłonieniu Wykonawcy w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług szkoleniowych z zakresu technologii 5G w tym jej wykorzystania w przemyśle, w projekcie „Modele Akceleracyjne w Innowacjach Technologicznych”

07.09.2020

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna 90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55 informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania w imieniu i na rzecz Zamawiającego,

ZOBACZ PRZETARG

Przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy inwestycji obejmującej wykonanie ocieplenia budynku nr 60 wraz z adaptacją części obiektu na pomieszczenia socjalne i gospodarcze zlokalizowanego na terenie Kompleksu 3 ŁSSE S.A. w Łodzi przy ul. ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22/24

04.08.2020

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna 90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55 ogłasza przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy inwestycji obejmującej wykonanie ocieplenia budynku nr

ZOBACZ PRZETARG