Informacja o wyłonieniu wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego na przygotowanie oprawy wydarzenia pn. III Kongres AGD w Łodzi, w dniach 23-24 września 2021r., w tym nagłośnienia, oświetlenia, transmisji online oraz obsługi technicznej tego Wydarzenia.

17.09.2021

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna 90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55 informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego na przygotowanie oprawy wydarzenia pn. III

ZOBACZ PRZETARG

Zapytanie rynkowe na wpisanie Podmiotów do Katalogu Usług wspierających zagraniczne startupy biorące udział w Programie Re_source realizowanym przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. (ŁSSE) w prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce

01.09.2021

  Zapytanie rynkowe na wpisanie Podmiotów do Katalogu Usług wspierających zagraniczne startupy biorące udział w Programie Re_source realizowanym przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. (ŁSSE) w prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce.   OGŁOSZENIODAWCA Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna NIP

ZOBACZ PRZETARG

Przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy inwestycji obejmującej Zaprojektowanie i wykonanie kompleksowej instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb Budynku Biura Zarządu ŁSSE S.A.

31.08.2021

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna 90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55 ogłasza przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy inwestycji obejmującej Zaprojektowanie i wykonanie kompleksowej

ZOBACZ PRZETARG

INFORMACJA O WYNIKU ROZSTRZYGNIĘCIA POSTĘPOWANIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG TŁUMACZEŃ PISEMNYCH I USTNYCH SYMULTANICZNYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO NA ANGIELSKI ORAZ ANGIELSKIEGO NA POLSKI NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU „re_source: Global Acceleration Venture” I ORGANIZOWANYCH WYDARZEŃ

20.07.2021

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna 90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55 informuje, że w wyniku przeprowadzonego rozeznania na świadczenie usług tłumaczeń pisemnych i

ZOBACZ PRZETARG

Informacja o wyniku rozstrzygnięcia postępowania na świadczenie usługi w zakresie pomocy publicznej i obsługi prawnej w Projekcie „re_source: Global Acceleration Venture” realizowanym przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A.

12.07.2021

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna 90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55 informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie: zasada konkurencyjności na świadczenie

ZOBACZ PRZETARG