Informacja o wybraniu wykonawcy w trybie uproszczonego postępowania konkurencyjnego dotyczącego usługi modernizacji istniejącego systemu audio-video w Sali Konferencyjnej K1 Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, wraz z dostawą i montażem odpowiednich komponentów do jej wykonania

27.06.2022

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna 90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55 informuje, że w wyniku uproszczonego postępowania konkurenycyjnego dotyczącego usługi modernizacji istniejącego systemu

ZOBACZ PRZETARG

Informacja o wyłonieniu wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego na przygotowanie oprawy wydarzenia pn. IV Kongres AGD w Łodzi, w dniach 26-27 maja 2022r., w tym nagłośnienia, oświetlenia oraz obsługi technicznej

29.04.2022

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna 90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55 informuje, że w wyniku postępowania konkurencyjnego na przygotowanie oprawy wydarzenia pn. IV

ZOBACZ PRZETARG

Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego, Rozbudowa przebudowanego i rozbudowanego zespołu budynków pofabrycznych będących własnością ŁSSE S.A., zlokalizowanych na części działki o nr ewid. 80/39 obręb W-25 miasta Łodzi

28.03.2022

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna 90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55 informuje o wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie postępowania konkurencyjnego na wyłonienie Wykonawcy

ZOBACZ PRZETARG

Informacja o wyłonieniu wykonawcy usługi obsługi prawnej Programu Re_Open UK, obejmującego zadania związane z zarządzaniem wkładem finansowym z pobrexitowej rezerwy dostosowawczej (Brexit Adjustment Reserve, dalej: „BAR”) w komponencie dotyczącym przedsiebiorców (dalej: „Program”) (Zapytanie ofertowe nr 2/2022)

17.02.2022

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna 90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55 informuje, iż w dniu 11-02-2022 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania nr 2/2022,

ZOBACZ PRZETARG

Informacja o wyłonieniu wykonawcy usługi wykonania i wdrożenia generatora wniosków wraz z obsługą administracyjno – programistyczną, zaprojektowania i wykonania strony internetowej dla Programu Re_Open UK wraz z obsługą i aktualizacją treści strony internetowej oraz usługi hostingu (zapytanie ofertowe nr 1/2022)

03.02.2022

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna 90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55 informuje, iż w dniu 31-01-2022 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania nr 1/2022,

ZOBACZ PRZETARG