Informacja o wyłonieniu Wykonawcy w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług szkoleniowych z zakresu technologii 5G w tym jej wykorzystania w przemyśle, w projekcie „Modele Akceleracyjne w Innowacjach Technologicznych”

07.09.2020

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna 90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55 informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania w imieniu i na rzecz Zamawiającego,

ZOBACZ PRZETARG

Informacja o wyłonieniu wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego na usługi szkoleniowe świadczone z zakresu technologii 5G oraz jej wykorzystania w przemyśle dla Parterów Biznesowych Akceleratora Technologii S5

09.12.2019

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna 90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55 informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postepowania w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie

ZOBACZ PRZETARG

Informacja o wyłonieniu wykonawcy w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług szkoleniowych z zakresu technologii 5G w tym jej wykorzystania w przemyśle, w projekcie „Modele Akceleracyjne w Innowacjach Technologicznych”

21.11.2019

Szanowni Państwo, w załączeniu przedstawiamy informację o wynikach postępowania na świadczenie usług szkoleniowych z zakresu technologii 5G w tym jej wykorzystania w przemyśle w projekcie „Modele Akceleracyjne w Innowacjach Technologicznych” (zapytanie ofertowe z dn.08.11.2019r.) Dziękujemy za złożone oferty. Projekt „Modele

ZOBACZ PRZETARG

Informacja o wyłonieniu – Zapytanie ofertowe na świadczenie usług eksperckich w zakresie technologii 5G w ramach projektu „Modele Akceleracyjne w Innowacjach Technologicznych”

16.10.2019

Szanowni Państwo, w załączeniu przedstawiamy informację o wynikach postępowania na świadczenie usług eksperckich w zakresie technologii 5G w ramach projektu „Modele Akceleracji w Innowacjach Technologicznych” (zapytanie ofertowe z dn.29.09.2019r.) Dziękujemy za złożone oferty. Projekt „Modele Akceleracji w Innowacjach Technologicznych” współfinansowany

ZOBACZ PRZETARG

Informacja o wyłonieniu w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawcy inwestycji polegającej na przebudowie drogi wewnętrznej ŁSSE S.A. zlokalizowanej na działce o nr ewid. 258/28 obręb Lućmierz Las w zakresie budowy chodnika, zjazdu publicznego oraz zatoki postojowej

14.10.2019

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania na wyłonienie Wykonawcy inwestycji obejmującej przebudowę drogi wewnętrznej ŁSSE S.A. zlokalizowanej na działce o nr ewid. 258/28 obręb Lućmierz Las w zakresie budowy chodnika, zjazdu publicznego oraz zatoki postojowej,

ZOBACZ PRZETARG