INFORMACJA o wynikach rokowań, Podstrefa Radomsko, Kompleks 1.

10.05.2016

INFORMACJA o wynikach rokowań mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który otrzyma zezwolenie na działalność w ŁSSE Podstrefa Radomsko, Kompleks 1.  W dniu 10 maja 2016 roku zostały zakończone rokowania mające na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności

ZOBACZ PRZETARG

Informacja o wynikach rokowań, Podstrefa Radomsko, Kompleks 2

15.04.2016

INFORMACJA o wynikach rokowań mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który otrzyma zezwolenie na działalność w ŁSSE Podstrefa Radomsko, Kompleks 2. W dniu 30 marca 2016 roku zostały zakończone rokowania mające na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej

ZOBACZ PRZETARG

Informacja o wynikach rokowań, Podstrefa Radomsko, Kompleks 2

15.04.2016

INFORMACJA o wynikach rokowań mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który otrzyma zezwolenie na działalność w ŁSSE Podstrefa Radomsko, Kompleks 2. W dniu 30 marca 2016 roku zostały zakończone rokowania mające na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej

ZOBACZ PRZETARG

Informacja o wynikach postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie Wykonawcy analizy ekonomicznej optymalnego sposobu dostarczenia powierzchni produkcyjno-magazynowej na wynajem w ŁSSE

08.03.2016

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. informuje o zakończeniu postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego celem było wyłonienie Wykonawcy analizy ekonomicznej optymalnego sposobu dostarczenia powierzchni produkcyjno-magazynowej na wynajem w ŁSSE. W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu wpłynęło siedem ofert, w

ZOBACZ PRZETARG

Informacja o wynikach przetargu Podstrefa Radomsko, Kompleks 2.

16.12.2015

INFORMACJA o wynikach przetargu mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który otrzyma zezwolenie na działalność w ŁSSE Podstrefa Radomsko, Kompleks 2. W dniu 14 grudnia 2015 roku rozstrzygnięty został przetarg łączny mający na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który: uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności

ZOBACZ PRZETARG