Informacja o wyłonieniu wykonawcy usługi obsługi prawnej Programu Re_Open UK, obejmującego zadania związane z zarządzaniem wkładem finansowym z pobrexitowej rezerwy dostosowawczej (Brexit Adjustment Reserve, dalej: „BAR”) w komponencie dotyczącym przedsiebiorców (dalej: „Program”) (Zapytanie ofertowe nr 2/2022)

17.02.2022

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna 90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55 informuje, iż w dniu 11-02-2022 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania nr 2/2022,

ZOBACZ PRZETARG

Informacja o wyłonieniu wykonawcy usługi wykonania i wdrożenia generatora wniosków wraz z obsługą administracyjno – programistyczną, zaprojektowania i wykonania strony internetowej dla Programu Re_Open UK wraz z obsługą i aktualizacją treści strony internetowej oraz usługi hostingu (zapytanie ofertowe nr 1/2022)

03.02.2022

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna 90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55 informuje, iż w dniu 31-01-2022 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania nr 1/2022,

ZOBACZ PRZETARG

Informacja o wyłonieniu wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego na przygotowanie oprawy wydarzenia pn. III Kongres AGD w Łodzi, w dniach 23-24 września 2021r., w tym nagłośnienia, oświetlenia, transmisji online oraz obsługi technicznej tego Wydarzenia.

17.09.2021

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna 90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55 informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego na przygotowanie oprawy wydarzenia pn. III

ZOBACZ PRZETARG

INFORMACJA O WYNIKU ROZSTRZYGNIĘCIA POSTĘPOWANIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG TŁUMACZEŃ PISEMNYCH I USTNYCH SYMULTANICZNYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO NA ANGIELSKI ORAZ ANGIELSKIEGO NA POLSKI NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU „re_source: Global Acceleration Venture” I ORGANIZOWANYCH WYDARZEŃ

20.07.2021

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna 90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55 informuje, że w wyniku przeprowadzonego rozeznania na świadczenie usług tłumaczeń pisemnych i

ZOBACZ PRZETARG