Informacja o wyniku rozstrzygnięcia postępowania na świadczenie usługi w zakresie pomocy publicznej i obsługi prawnej w Projekcie „re_source: Global Acceleration Venture” realizowanym przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A.

12.07.2021

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna 90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55 informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie: zasada konkurencyjności na świadczenie

ZOBACZ PRZETARG

Informacja o wyłonieniu Wykonawcy w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług szkoleniowych z zakresu technologii 5G w tym jej wykorzystania w przemyśle, w projekcie „Modele Akceleracyjne w Innowacjach Technologicznych”

07.09.2020

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna 90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55 informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania w imieniu i na rzecz Zamawiającego,

ZOBACZ PRZETARG