W.P.I.P.

English version below

 

Jesteśmy dynamicznie rozwijającym się polskim, rodzinnym przedsiębiorstwem, zajmującym się projektowaniem i generalnym wykonawstwem obiektów budowlanych, w tym typu smart building. Realizujemy kompleksowe usługi z zakresu: doradztwa i consultingu inwestycyjnego, projektowania, ekspertyz, budownictwa, serwisu gwarancyjnego oraz pogwarancyjnego.

W portfolio realizacji firma posiada: zakłady produkcyjne, magazyny, centra dystrybucyjne, handlowe, logistyczne, chłodnie, laboratoria, a także budynki biurowe.

Przez ponad 20 lat działalności na rynku wybudowaliśmy obiekty dla takich branż, jak: motoryzacyjna, farmaceutyczna, spożywcza, chemiczna, oświetleniowa, opakowaniowa, papiernicza, rolna i ogrodnicza, meblarska, obuwnicza, dekoracji wnętrz, obuwniczej, druku 3D, klimatyzacji i chłodnictwa, e-commerce oraz wielu innych.

W.P.I.P. znane jest na rynku m.in. z takich inwestycji, jak budowa największej w Polsce fabryki opakowań kartonowych dla branży spożywczej (Karton-Pak), największego automatycznego magazynu obuwia w Europie Środkowo-Wschodniej (CCC) czy największej w Europie fabryki katalizatorów samochodowych (BASF).

Firma posiada własny Dział Badań i Rozwoju oraz profesjonalną Pracownię Projektową z ponad 150 ukończonymi projektami architektonicznych na bazie technologii 3D i BIM oraz spełniających normy certyfikacji LEED.

W rankingu Gazele Biznesu 2018 uplasowała się na 7. miejscu w Wielkopolsce i na 22. w Polsce.

 

Nasze możliwości:

 • ponad 300 wybudowanych obiektów
 • blisko 1 200 000 m2 powierzchni zrealizowanych inwestycji
 • 120 dni – najkrótszy okres realizacji hali o pow. 15 000 m2
 • 140 pracowników; inżynierów i architektów wyspecjalizowanych w budownictwie
 • 22,7 mln zł – średnia wartość inwestycji w 2018 roku
 • 235 mln zł – średnia wartość sprzedaży w 2018 roku

 

Nasza siedziba

W.P.I.P. Sp. z o.o. Sp. k
ul. Abpa. A. Baraniaka 96/98
61-245 Poznań, Polska

telefon: (+48) 61 875 76 05
strona internetowa: http://www.wpip.pl/

 

 


 

 

We are a dynamically developing Polish family business, dealing with the design and general contracting of industrial facilities, including smart building. We provides professional investment consulting, design, expertise, construction and maintenance services.

The company’s portfolio includes: production plants, warehouses, distribution centres, shopping centres, logistics centres, cold stores, laboratories and office buildings.

For over 20 years of activity on the market, we have built facilities for such industries as: automotive, pharmaceutical, food, chemical, lighting, packaging, paper, agriculture and horticulture, furniture, footwear, home decoration, 3D printing, air conditioning and refrigeration, e-commerce and many more.

The company is known in the market for such investments as the construction of Poland’s largest carton packaging factory for the food industry (Karton-Pak), the largest automatic footwear warehouse in Central and Eastern Europe (CCC) or the largest European factory of automotive catalysts (BASF).

We have our own Research and Development Department and the professional Design Studio with more than 150 completed architectural projects based on 3D and BIM technologies and compliant with LEED certification standards.

In the Business Gazelles 2018 ranking  we were ranked 7th in Greater Poland Voivodeship and 22nd in Poland.

 

Our capability:

 • over 300 buildings constructed
 • nearly 1,200,000 sqm of completed investments area
 • 120 days – the shortest time to build a warehouse with area 15,000 m2.
 • 140 employees; engineers and architects specialized in construction
 • 7 mln PLN net – average value of the investment in 2018
 • 235 pln PLN net – average value of the sales in 2018

 

Contact us !

W.P.I.P. Sp. z o.o. Sp. k
ul. Abpa. A. Baraniaka 96/98
61-245 Poznan, Poland

telephone: (+48) 61 875 76 05
website: http://www.wpip.pl/