Work Room

English version below

 

WORK ROOM jest wiodącą agencją doradczą i rekrutacyjną działającą w regionie Łodzi oraz na terenie całej Polski.

Firma została założona w 2008 roku w Norwegii, a od 2015 roku działa aktywnie w Polsce i Europie (Niemcy, Norwegia, Ukraina, Niderlandy, Belgia). Jesteśmy aktywnym członkiem Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia (SAZ).

WORK ROOM wyróżnia skandynawski model prowadzenia biznesu, bazujący na jakości, rzetelności, terminowości usług. Ma to szczególne znaczenie przy realizacji projektów HR i rekrutacyjnych, gdzie standard obsługi Klienta i Kandydata jest najważniejszy.

Zakres doradztwa i usług HR:

  • Analiza rynku dla inwestorów zagranicznych i firm planujących ekspansję.
  • Doradztwo rozwiązań obniżających koszty HR (rekrutacji, rotacji, absencji).
  • Wsparcie rekrutacji: Outsourcing, Praca Tymczasowa, Dobór Personalny.
  • Rekrutacje zagraniczne i legalizacja zatrudnienia (m.in. Ukraina, Azja).

Każdy projekt traktujemy indywidualnie, wyróżniając się jakością doradztwa i rozwiązań HR.

 

Zapraszamy do kontaktu:
Piotr Leleń
Dyrektor ds. Kluczowych Klientów

WORK ROOM Sp. z o.o.
adres e-mail: piotr.lelen@workroom.com.pl
telefon: (+48) 790 687 997
strona internetowa: www.workroom.com.pl

 


 

WORK ROOM is a leading advisory and recruitment agency operating in the region of Lodz and other main cities in Poland.

Our company has been established in 2008 in Norway and since 2015 has been effectively cooperating in Poland and Europe (Germany, Norway, Ukraine, Netherlands, Belgium). We are an active member of the Association of Recruitment Agencies in Poland (SAZ).

 

Scope of advisory & HR services

  • In-depth labour market analysis performed for foreign Investors and local companies planning expansions.
  • Advisory for solutions effectively reducing HR costst (recruitment, rotation, absenteeism, etc).
  • Recruitment support: Outsourcing, Temporary Work, Permanent Placements.
  • Foreign recruitments and legalization of employment (i.a. Ukraine, Asia).

We are focused on each Client and HR project individually. Our approach stands for quality of HR advisory and services.

 

Contact us:
Piotr Leleń
Dyrektor ds. Kluczowych Klientów

WORK ROOM Sp. z o.o.
e-mail: piotr.lelen@workroom.com.pl
phone number: (+48) 790 687 997
website: www.workroom.com.pl