Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna

ZarządIMG_0637a


Marek Michalik, Prezes Zarządu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.
Na czele Zarządu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. stoi od kwietnia 2016 r. Za jego kadencji Strefa we współpracy z inwestorami powołała Technikum Automatyki i Robotyki, powstał akcelerator młodych technologicznych firm – Startup Spark, a także uruchomiony został program wsparcia dla kształcenia kadr przedsiębiorstw w województwie łódzkim – Strefa RozwoYou. Zawodowo pełnił również funkcje w zarządach firm handlowych i z sektora innowacyjnych technologii w zakresie ochrony środowiska. Od 2010 do kwietnia 2016 roku zasiadał w Radzie Miejskiej, gdzie był przewodniczącym Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości. W latach 1998-2001 był wiceministrem środowiska, a w latach 2002-2003 Prezesem Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. W latach 2003-2009 był wiceprezydentem Łodzi odpowiedzialnym między innymi za pozyskiwanie inwestorów. Poseł na Sejm RP I kadencji (1991-1993), absolwent Uniwersytetu Łódzkiego.
agnieszkasygitowicz_forum


Agnieszka Sygitowicz, Wiceprezes Zarządu
Ukończyła z tytułem magistra dwa kierunki: Gospodarkę Przestrzenną w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG) na Uniwersytecie Warszawskim oraz Politologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Posiada także tytuł MBA zdobyty na Uczelni Łazarskiego. Karierę zawodową rozpoczynała w Departamencie Funduszu Spójności w Ministerstwie Transportu. Od 2007 roku związana była z Urzędem Miasta Radomska, gdzie na początku była Pełnomocnikiem ds. Kontaktów Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego, następnie naczelnikiem Wydziału Strategii i Rozwoju aż do lutego 2016 r.  Od 6 kwietnia 2016 r. Wiceprezes Zarządu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.