Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna

Kontakt

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22G 90-349 Łódź
email: info@sse.lodz.pl
tel. (+48) 42 676 27 53, (+48) 42 676 27 54
fax. (+48) 42 676 27 55

Departament Partnerstwa i KomunikacjiMARTA ZDRZYNICKA
Dyrektor Departamentu Partnerstwa i Komunikacji
tel. (+48) 42 275 50 75
MARTA.ZDRZYNICKA@SSE.LODZ.PL BARTOSZ RZĘTKIEWICZ 
Specjalista ds. Partnerstwa i Komunikacji
tel. (+48) 42 275 50 76
BARTOSZ.RZETKIEWICZ@SSE.LODZ.PL SEBASTIAN BULAK
Asystent Zarządu
tel. (+48) 42 676 27 54
SEBASTIAN.BULAK@SSE.LODZ.PL MATEUSZ SŁONECKI
Rzecznik Prasowy 
MATEUSZ.SLONECKI@SSE.LODZ.PLANETA RUDA
Specjalista ds. Partnerstwa i Komunikacji
tel. (+48)  42 206 76 07
ANETA.RUDA@SSE.LODZ.PL 

 SEBASTIAN TYLMAN
Specjalista ds. Partnerstwa i Komunikacji
tel. (+48) 42 275 50 88
SEBASTIAN.TYLMAN@SSE.LODZ.PL  

ANNA ŚWIDERSKA
Specjalista ds. Partnerstwa i Komunikacji
tel. (+48) 42 275 50 83
ANNA.SWIDERSKA@SSE.LODZ.PL  RAFAŁ MIROWSKI
Specjalista ds. Partnerstwa i Komunikacji

RAFAL.MIROWSKI@SSE.LODZ.PL  

MARIUSZ BRUZIEK
Specjalista ds. Partnerstwa i Komunikacji

MARIUSZ.BRUZIEK@SSE.LODZ.PL  MAŁGORZATA PROCHOWSKA
Specjalista ds. Partnerstwa i Komunikacji
tel. (+48) 42 676 27 53
MALGORZATA.PROCHOWSKA@SSE.LODZ.PL KATARZYNA WERNER
Specjalista ds. Partnerstwa i Komunikacji
tel. (+48) 42 275 50 70
KATARZYNA.WERNER@SSE.LODZ.PL PAULINA KRZYSZTOFIK
Specjalista ds. Partnerstwa i Komunikacji
tel. (+48) 42 676 27 54
PAULINA.KRZYSZTOFIK@SSE.LODZ.PL 

WIOLETA DĄBROWSKA
Sekretarka
tel. (+48) 42 676 27 53
WIOLETA.DABROWSKA@SSE.LODZ.PL

Departament Pozyskiwania i Obsługi InwestoraDOROTA LOMBARDI
Dyrektor Departamentu Pozyskiwania i Obsługi Inwestora
tel. (+48) 42 275 50 51
DOROTA.LOMBARDI@SSE.LODZ.PL AGNIESZKA SOBIESZEK
Z-ca Dyrektora ds. Pozyskiwania Inwestora

tel. (+48) 42 275 50 52
AGNIESZKA.SOBIESZEK@SSE.LODZ.PL PAWEŁ KLIMCZAK
Z-ca Dyrektora ds. Obsługi Inwestora
tel. (+48) 42 275 50 72
PAWEL.KLIMCZAK@SSE.LODZ.PL MAGDALENA PLECIŃSKA
Specjalista ds. Pozyskiwania i Obsługi Inwestora
tel. (+48) 42 275 50 61
MAGDALENA.PLECINSKA@SSE.LODZ.PL 

PRZEMYSŁAW PIOTROWSKI
Specjalista ds. Pozyskiwania i Obsługi Inwestora
tel. (+48) 42 275 50 64
PRZEMYSLAW.PIOTROWSKI@SSE.LODZ.PL 

ANNA CIEBIADA
Specjalista ds. Pozyskiwania i Obsługi Inwestora
tel. (+48) 42 275 50 93
ANNA.CIEBIADA@SSE.LODZ.PL 

MONIKA MACIEJEWSKA
Specjalista ds. Pozyskiwania i Obsługi Inwestora
tel. (+48) 42 275 50 93
MONIKA.MACIEJEWSKA@SSE.LODZ.PL 

KAROLINA FALKENBERG
Specjalista ds. Pozyskiwania i Obsługi Inwestora
tel. (+48) 42 275 50 85
KAROLINA.FALKENBERG@SSE.LODZ.PL ANNA KĄDZIELEWSKA
Specjalista ds. Pozyskiwania i Obsługi Inwestora
tel. (+48) 42 275 50 74
ANNA.KADZIELEWSKA@SSE.LODZ.PL MONIKA ORZEŁ
Specjalista ds. Pozyskiwania i Obsługi Inwestora
tel. (+48) 42 275 50 79
MONIKA.ORZEL@SSE.LODZ.PL RAFAŁ PIĄTCZAK
Specjalista ds. Pozyskiwania i Obsługi Inwestora
tel. (+48) 42 275 50 81
kom. 605 161 153
RAFAL.PIATCZAK@SSE.LODZ.PL 

DOROTA KRAWCZYK
Specjalista ds. Pozyskiwania i Obsługi Inwestora
DOROTA.KRAWCZYK@SSE.LODZ.PL 

Departament Inwestycji i KontroliMIROSŁAW JERZMANOWSKI
Dyrektor Departamentu Inwestycji i Kontroli
tel. (+48) 42 275 50 62
MIROSLAW.JERZMANOWSKI@SSE.LODZ.PL SŁAWOMIR IGNAR
Z-ca Dyrektora  ds. Inwestycji Strategicznych
tel. (+48) 42 275 50 63
SLAWOMIR.IGNAR@SSE.LODZ.PL 

JUSTYNA BOGDAN
Z-ca Dyrektora ds. Kontroli
tel. (+48) 42 275 50 60
JUSTYNA.BOGDAN@SSE.LODZ.PL SYLWIA KLIMECKA-PIEC
Specjalista ds. Kontroli
tel. (+48) 42 275 50 69
S.KLIMECKA-PIEC@SSE.LODZ.PL PAWEŁ DOBRAKOWSKI
Specjalista ds. Inwestycji
tel. (+48) 42 275 50 80
PAWEL.DOBRAKOWSKI@SSE.LODZ.PL ANNA MOLL
Specjalista ds. Inwestycji
tel. (+48) 42 275 50 65
ANNA.MOLL@SSE.LODZ.PL DARIUSZ DZIEDZIC
Specjalista ds. Inwestycji

DARIUSZ.DZIEDZIC@SSE.LODZ.PL MARIOLA ZAJDEL
Specjalista ds. Inwestycji
tel. (+48) 42 275 50 71
MARIOLA.ZAJDEL@SSE.LODZ.PL 

MARCIN PEREK
Specjalista ds. Inwestycji
tel. (+48) 42 275 50 92
MARCIN.PEREK@SSE.LODZ.PL

SŁAWOMIR ANTOS
Specjalista ds. Inwestycji
tel. (+48) 42 275 50 94
SLAWOMIR.ANTOS@SSE.LODZ.Pl 

Departament Księgowości

DOROTA SIBILSKA
Dyrektor, Główny Księgowy, Prokurent
tel. (+48) 42 275 50 66
DOROTA.SIBILSKA@SSE.LODZ.PL

MAGDALENA WITCZAK
Specjalista ds. Księgowości
tel. (+48) 42 275 50 78
MAGDALENA.WITCZAK@SSE.LODZ.PL

KINGA WIERNICKA
Specjalista ds. Księgowości
tel. (+48) 42 275 50 57
KINGA.WIERNICKA@SSE.LODZ.PL

MARTA GOŁĘBIOWSKA
Specjalista ds. Księgowości i Kadr
tel. (+48) 42 275 50 67
MARTA.GOLEBIOWSKA@SSE.LODZ.PL

MONIKA FRĄTCZAK
Specjalista ds. Księgowości
MONIKA.FRATCZAK@SSE.LODZ.PL

Startup SparkMAGDA KUBICKA
Project Manager
tel. (+48) 42 275 50 58
MAGDA.KUBICKA@SSE.LODZ.PL PAULINA BIERNACKA
Process Manager

PAULINA.BIERNACKA@SSE.LODZ.PLKATARZYNA HAASE
Specjalista ds. Promocji i Administracji
tel. (+48) 42 275 50 90
KATARZYNA.HAASE@SSE.LODZ.PL AGNIESZKA KOCISZEWSKA
Community Manager
tel. (+48) 42 275 50 90
AGNIESZKA.BRZEZINSKA@SSE.LODZ.PL 

Strefa RozwoYou

ANNA JANKOWSKA
Menadżer ds. PR
Projekt Strefa Rozwoju
tel. (+48) 42 275 50 77
ANNA.JANKOWSKA@SSE.LODZ.PLAGATA CHUDZIK
Specjalista ds. Promocji i Obsługi Przedsiębiorcy
Projekt Strefa Rozwoju
tel. (+48) 42 275 50 77
AGATA.CHUDZIK@SSE.LODZ.PL NATALIA POPŁONIKOWSKA
Specjalista ds. Promocji i Obsługi Przedsiębiorcy
Projekt Strefa Rozwoju
tel. (+48) 42 275 50 77
NATALIA.POPLONIKOWSKA@SSE.LODZ.PL 


Joanna Siwińska

JOANNA SIWIŃSKA 
Zastępca Koordynatora Projektu
Projekt Strefa Rozwoju
tel. (+48) 42 275 50 77
JOANNA.SIWINSKA@SSE.LODZ.PL