Budujemy trwałe relacje między gospodarką, edukacją, a tradycją przemysłową w duchu:

“Let’s connect”.

Od 1997 roku wielowymiarowo wspieramy innowacyjny rozwój, kompetencje oraz współpracę partnerską, łącząc zamiłowanie do technologii z historią industrialnej Łodzi.

Jesteśmy w pierwszej trójce najlepszych stref ekonomicznych w Polsce oraz niezmiennie od 2018 roku znajdujemy się w gronie 10 najlepszych specjalnych stref ekonomicznych na świecie według rankingu fDi Global Free Zones of the Year, publikowanym przez grupę Financial Times.
Naszą działalność opieramy na wartościach, które towarzyszą nam w codziennej pracy, jak: otwartość, komunikacja, elastyczność, współpraca.

Oferujemy usługi dla biznesu w postaci:

  • Wydawania, w imieniu Ministra właściwego do spraw gospodarki, decyzji o wsparciu, co wiąże się z uzyskaniem zwolnienia z podatku dochodowego (CIT lub PIT),
  • dostępu do technologii, poprzez łączenie firm z akcelerowanymi w Strefie startupami,
  • finansowania rozwoju kompetencji pracowników MŚP – program Strefa RozwoYou,
  • dofinansowania dla firm dotkniętych przez brexit – program Re_Open UK (jesteśmy jedynym podmiotem zarządzającym pulą środków z pobrexitowej rezerwy dostosowawczej przeznaczonej dla polskich przedsiębiorstw),
  • specjalistycznej edukacji technicznej jaką oferuje nasze, jedyne w Polsce Technikum Automatyki i Robotyki oraz szerokiej oferty szkoleniowej Strefy Edukacji,
  • networkingu,
  • pozyskiwania zagranicznych talentów w obszarze technologii i innowacji,
  • pomocy w nawiązywaniu kontaktów z partnerami biznesowymi (Strefa Partnera).