O nas

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. dostarcza kompleksowe usługi dla biznesu. Przyznajemy przedsiębiorcom pomoc publiczną na realizację nowych inwestycji w postaci zwolnienia z podatku dochodowego na obszarze trzech województw: łódzkiego, mazowieckiego i wielkopolskiego. Lokalizacja w centrum Polski, bogate tradycje przemysłowe, daleko idąca pomoc merytoryczna we wdrażaniu procesu inwestycyjnego sprawiają, że Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna jest idealnym miejscem dla inwestorów zainteresowanych rozwijaniem swojej działalności.

 

 

Lokalizacja
Atutem regionu są przede wszystkim doskonale skomunikowane, położone w centralnej Polsce na przecięciu szlaków transportowych Wschód-Zachód i Północ-Południe tereny inwestycyjne. W okolicy Łodzi funkcjonuje jeden z największych w kraju węzłów autostradowych. Ring drogowy otaczający miasto składa się z autostrad A1 (E75) i A2 (E30) oraz dróg ekspresowych S8 i S14. Rozwinięta sieć transportowa obejmuje także międzynarodowy Port Lotniczy im. Władysława Reymonta, Lotnisko Chopina w Warszawie oraz kolejowy terminal kontenerowy z regularnymi połączeniami, m.in. do Chin. Geograficzne położenie regionów objętych funkcjonowaniem ŁSSE daje możliwość sprawnego dostarczenia produktów na dowolny rynek w Europie i sprzyja rozwojowi centrów produkcyjnych i logistycznych.

Przedsiębiorcy zainteresowani rozpoczęciem działalności na obszarze zarządzanym przez ŁSSE S. A. mogą skorzystać z pomocy publicznej sięgającej do 55% kwalifikowanych kosztów inwestycji lub dwuletnich kosztów pracy.

Misja
Czym się zajmujemy i co oferujemy przedsiębiorcom:

 • pozyskiwanie i obsługa przedsiębiorców,
 • wydawanie przedsiębiorcom decyzji o wsparciu będących podstawą do odbierania pomocy publicznej,
 • doradztwo inwestycyjne;
 • pomoc w nawiązywaniu kontaktów z partnerami biznesowymi świadczącymi usługi dla inwestorów (Strefa Partnera);
 • dobra współpraca z przedsiębiorcami, także po zrealizowaniu inwestycji – opieka poinwestycyjna oraz szeroka oferta usług dodatkowych (szkolenia i konferencje dedykowane inwestorom, oferty firm partnerskich, Business Mixer, wydarzenia branżowe);
 • współpraca z instytucjami otoczenia biznesu i tworzenie sieci powiązań,
 • bieżąca kontrola działalności inwestorów,
 • Strefa RozwoYou: w 2018 r. podpisaliśmy ponad 1 000 umów z przedsiębiorcami, wygenerowaliśmy 315835 bonów rozwojowych – ze szkoleń, kursów i doradztwa skorzystało ponad 4 000 pracowników firm,
 • pierwsza edycja Startup Spark to akceleracja 27 startupów, ponad 40% wdrożeń. Startup Spark 2.0 zakłada akcelerację co najmniej 66 startupów, przy współpracy z 12 korporacjami w obszarach: przemysłowego internetu rzeczy, sztucznej inteligencji, cyberbezpieczeństwa oraz wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości;
 • Technikum Automatyki i Robotykito oferta kształcenia branżowego odpowiadająca na potrzeby pracodawców. Partnerem merytorycznym szkoły jest Politechnika Łódzka, a udziałowcami inwestorzy ŁSSE: Ceramika Tubądzin, Miele Technika i Delia Cosmetics;
 • promocja obszaru zarządzanego przez ŁSSE S. A. poprzez organizację Strefy wydarzeń gospodarczych, spotkań z przedsiębiorcami i JST, udział w targach, seminariach;
 • bieżąca kontrola działalności przedsiębiorców w zakresie realizacji warunków decyzji o wsparciu.
Główne branże w ŁSSE
Bogate zaplecze kadrowe, obecność wysoko rozwiniętych ośrodków akademickich, silne tradycje przemysłowe, centralne położenie regionu i przebiegające przez trzy województwa stanowiące obszar objęty strefową pomocą publiczną autostrady A1 i A2, które wchodzą w skład Paneuropejskich Korytarzy Transportowych przyczyniają się do rozwoju różnych branż w ŁSSE.

Produkcja

 • szeroki wybór nieruchomości pod zabudowę produkcyjną o zróżnicowanej powierzchni i lokalizacji
 • współpraca ŁSSE ze szkołami zawodowymi i promocja kształcenia dualnego


AGD

 • rozpoznawalne miejsce produkcji AGD w skali europejskiej
 • kilkunastoletnie tradycje AGD w regionie, sprzyjające m. in. budowaniu powiązań kooperacyjnych pomiędzy przedsiębiorstwami oraz między firmami a uczelniami
 • doskonała lokalizacja, sprzyjająca umiędzynarodowieniu branży AGD poprzez eksport
 • sprzyjająca polityka władz lokalnych dla tej gałęzi gospodarki, deklarowana w dokumentach strategicznych
 • kongres AGD – największe wydarzenie w Polsce gromadzące przedstawicieli z sektora AGD współorganizowane z APPLiA Polska (Związek pracodawców AGD)


Branża farmaceutyczno-kosmetyczna

 • obecność zakładów produkcyjnych, centrów badawczo-rozwojowe oraz nowoczesnych centrów dystrybucji w ŁSSE
 • jedna z najbardziej innowacyjnych branż w regionie
 • wsparcie oferowane przez władze regionalne, które traktują sektor jako priorytetowy dla województwa łódzkiego


Branża materiałów budowlanych

 • dostęp do surowców naturalnych wysokiej jakości (złoża piasków szklarskich, formierskich, filtracyjnych, kwarcowych, kaolin)
 • województwo łódzkie jest krajowym potentatem w produkcji płytek ceramicznych
 • obecność klastrów budowlanych


Automotive

 • duża liczba potencjalnych poddostawców i kooperantów w regionie
 • dostęp do wykwalifikowanej kadry pracowniczej – na Politechnice Łódzkiej na Wydziale Mechanicznym oraz na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki studiuje ponad 6000 studentów


BPO + ICT

 • rozpowszechnione nauczanie języków obcych – na łódzkich uczelniach prowadzone są lektoraty z następujących języków: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego, japońskiego, chińskiego i arabskiego. W ramach miejskiego programu „Młodzi w Łodzi” organizowane są także dodatkowe kursy czeskiego, szwedzkiego, duńskiego, fińskiego, holenderskiego i chorwackiego
 • Uniwersytet Łódzki prowadzi studia podyplomowe „Organizacja i zarządzanie centrum usług wspólnych BPO”
 • obecność ICT Polska Centralna Klaster
 • dostępność nowoczesnej i atrakcyjnej cenowo powierzchni biurowej
 • rozwinięta infrastruktura biznesowa


MŚP

ŁSSE jest otwarta na małe i średnie przedsiębiorstwa. Stanowią one połowę wszystkich firm skupionych w Strefie. Wg raportu fDi Magazine – grupa Financial Times, w rankingu Global Free Zones of the Year 2018, Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna po raz trzeci uznana została najlepszą strefą dla MŚP w Europie.

Firmom z tego sektora oferujemy:

 • podwyższony poziom pomocy publicznej – wyższy o 20 pkt. % dla małych, oraz o 10 pkt. % dla średnich przedsiębiorstw w stosunku do pomocy publicznej przysługującej dużemu przedsiębiorstwu oraz wsparcie biznesowe;
 • pracownicy ŁSSE S. A. pomagają w kontaktach z gestorami sieci, sporządzaniu wniosków o wydanie warunków przyłączenia do sieci np. gazowej czy energetycznej;
 • w ramach ŁSSE powstała Strefa Partnera, zreszszająca rzetelnych, sprawdzonych partnerów w różnych branżach począwszy od projektów technicznych, poprzez budowę, nadzór, wyposażenie i rekrutacje pracowników, a także inne usługi (finansowe, doradcze, etc).
Zasoby ludzkie
Na obszarze zarządzanym przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną mieszka 6,4 mln osób. Obszar ten jest ważnym i silnym ośrodkiem edukacyjnym. Na 100 uczelniach kształci się prawie 340 tysięcy studentów. Co roku mury szkół opuszczają dobrze wykształceni specjaliści – 90 tysięcy absolwentów. W regionie działa również 298 szkół średniego szczebla o profilu technicznym oraz 243 zasadnicze szkoły zawodowe. Pracodawcy funkcjonujący w ŁSSE współpracują ze szkołami i placówkami zawodowymi. Ma to na celu upowszechnienie dualnego systemu kształcenia odpowiadającego faktycznym potrzebom gospodarki lokalnej. Wysoko wykwalifikowana i liczna kadra pracownicza przyczynia się do stabilnego wzrostu społeczno-ekonomicznego całego regionu.

Nasi inwestorzy