Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, przepisów Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W („RODO”), informujemy:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., z siedzibą w Łodzi, przy ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22G, 90-349 Łódź, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia Wydział XX Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000014128 z kapitałem zakładowym w pełni opłaconym w wysokości 24.927.000 PLN, REGON: 471537330, NIP: 725-14-86-825.

2. W celu należytej ochrony danych osobowych i sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: iod@sse.lodz.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  • realizacji zadań Administratora;
  • nawiązania i zachowania relacji biznesowych;
  • marketingu bezpośredniego produktów lub usług Administratora;
  • przesyłania informacji handlowych.

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a), b), f) RODO. Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora jest nawiązanie lub utrzymanie z Panią/Panem relacji biznesowych oraz marketing bezpośredni produktów lub usług Administratora.

5. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub do momentu ewentualnego odwołania przez Panią/Pana zgody, a następnie przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych.

6. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą:

  • podmioty zewnętrzne, świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora;
  • podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora, świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora;
  • podmiotom dostarczającym i wspierającym systemy teleinformatyczne Administratora w celu obsługi witryny www.sse.lodz.pl na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych;
  • podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO. Skargę należy wnieść do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będę przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów, dla których zostały pozyskane.

 

Pliki cookies
ŁSSE używa informacji zapisywanych za pomocą plików cookies i podobnych technologii, a także uzyskuje dostęp do tych informacji w celu zapewnienia prawidłowego działania strony internetowej, a także w celach statystycznych.

Cookies to zawierające ciąg znaków niewielkie pliki tekstowe automatycznie zapisywane na końcowym urządzeniu, których celem jest m.in. umożliwienie witrynie rozpoznania przeglądarki podczas jej ponownego odwiedzenia, przechowywanie danych dotyczących preferencji użytkownika i innych danych.

Wykorzystujemy dwa rodzaje plików cookies: sesyjne, będące plikami tymczasowymi, które przechowywane są w Pani/Pana urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (zamknięcia przeglądarki internetowej) oraz stałe pliki cookies umożliwiające ponowne rozpoznanie przeglądarki, które są przechowywane w Pani/Pana urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia.

Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Informujemy, iż w każdym czasie może Pani/Pan dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki dotyczących plików cookies (m.in. poprzez zablokowanie automatycznej obsługi plików cookies lub informowanie o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym). Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies znajdzie Pani/Pan w ustawieniach przeglądarki internetowej. Informujemy, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, może spowodować ograniczenie funkcjonalności strony internetowej.

Google Analytics
Informujemy, iż celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest tworzenie statystyk zmierzających do ulepszenia funkcjonalności strony internetowej, korzystamy z Google (Universal) Analytics, będącego narzędziem do analityki internetowej firmy Google LLC.

Informacje o korzystaniu ze strony są automatycznie zbierane przez Google Analytics i zazwyczaj przekazywane i przechowywane na serwerach w USA.

ŁSSE korzysta z oferowanych przez Google możliwości anonimizacji i maskowania adresów IP, dzięki czemu pełne adresy IP nie są przekazywane i przechowywane. Anonimizacja/maskowanie adresów IP zachodzi tuż po odebraniu informacji przez Analytics Collection Network, a przed jakimikolwiek działaniami z zakresu przechowywania lub przetwarzania danych.

Informujemy, iż może Pani/Pan zablokować działanie Google Analytics instalując odpowiednią wtyczkę do przeglądarki, dostępną tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Dane zawarte w logach systemowych
Informacje, które są zawarte w logach systemowych (m.in. adres IP) są zapisywane i przechowywane na serwerze i wykorzystywane przez firmę hostingową (obsługującą stronę internetową) wyłącznie w celu administrowania stroną w związku z ogólnymi zasadami realizacji połączeń w Internecie tj. w celach technicznych i statystycznych.

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzenia zmian opisanych reguł dotyczących ochrony danych osobowych. Zmiany takie mogą nastąpić w związku z wprowadzaniem nowych usług lub zmianami obowiązujących przepisów prawa.