Bank Gospodarstwa Krajowego

Bank Gospodarstwa Krajowego

Bank Gospodarstwa Krajowego inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK rozwija systemy poręczeń i gwarancji mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Jednym z ważnych zadań BGK jest również wspieranie aktywności zagranicznej polskich przedsiębiorstw. Bank Gospodarstwa Krajowego zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej. Angażuje się w programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu Polaków do mieszkań.

 

Nasza siedziba:

Bank Gospodarstwa Krajowego
Region Łódzki
ul. Łąkowa 29
90-554 Łódź

telefon: +48 42 634-57-50
adres e-email: lodz@bgk.pl