Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna

CSR

Wdrażanie założeń Społecznej Odpowiedzialności Biznesu jest jednym z priorytetów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Biorąc przykład z patrona Strefy, Henryka Grohmana, staramy się w naszych działaniach uwzględniać interesy społeczności lokalnej oraz wywierać pozytywny wpływ na otoczenie.

Czy Nagroda im. H. Grohmana jest dla Was? Wszystkich Inwestorów i Partnerów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. zachęcamy do przesyłania informacji dotyczących działalności CSR w obszarze kultury.

Adres do kontaktu:

MARTA ZDRZYNICKA
tel. (+48) 42 275 50 75
MARTA.ZDRZYNICKA@SSE.LODZ.PL