Projekt re_d: rethink digital – Central Poland Digitalisation Hub

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. realizuje projekt re_d: rethink digital – Central Poland Digitalisation Hub, który jest jest współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach Programu „Cyfrowa Europa” na lata 2021-2027 oraz współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027, Priorytet II, Środowisko sprzyjające innowacjom, działanie 2.22 „Współfinansowanie działań EDIH”.

Projekt Hubu Transformacji Cyfrowej realizujemy wspólnie z Partnerami w postaci przedstawicieli: ośrodków badawczo-rozwojowych, dojrzałego biznesu oraz młodych firm technologicznych: Ericsson, ICsec, Leads, Politechnika Łódzka, Red Ivy, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny, Związek Cyfrowa Polska.

Hub stanowić będzie centrum edukacji, doradztwa i implementacji usług do MŚP z obszarów nowoczesnych technologii, takich jak: metaverse, VR/AR, cyberbezpieczeństwo, blockchain, sztuczna inteligencja, robotyka i automatyka.

W ramach projektu ŁSSE wraz z Partnerami będzie wspierać małe i średnie firmy w transformacji cyfrowej, proponując 50 rodzajów usług takich jak:

  • szkolenia, demonstracje, wdrożenia,
  • rozwój kompetencji,
  • usługi Test Before Invest,
  • wsparcie w szukaniu źródeł finansowania projektów cyfryzacyjnych,
  • działania związane z budowaniem lokalnych ekosystemów innowacji.

Grupa docelowa dla Rethink Digital Hub to 80 MŚP z regionu Centralnej Polski (województwo łódzkie, część województwa mazowieckiego i część województwa wielkopolskiego), w tym inwestorzy ŁSSE oraz startupy, które już dziś stanowią główny segment klientów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Efektem Projektu będzie podniesienie kompetencji cyfrowych i wdrożenie rozwiązań cyfryzacyjnych w 80 MŚP, które skorzystają z usług w zakresie nowoczesnych technologii, oferowanych w ramach projektu.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Wartość projektu: 22 040 012,08 zł
Wysokość wkładu funduszy europejskich: 20 164 646,27 zł