Zapytanie ofertowe nr DI.092.7.2024.MS na kompleksowe świadczenie usług w zakresie: projektowania graficznego oraz obsługi, aktualizacji i utrzymania strony internetowej (w tym wsparcie techniczne i serwisowe) stron internetowych www.re-d.pl oraz www.startupspark.io

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. 90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55 ogłasza zapytanie ofertowe nr DI.092.7.2024.MS  na kompleksowe świadczenie usług w […]

Read More… from Zapytanie ofertowe nr DI.092.7.2024.MS na kompleksowe świadczenie usług w zakresie: projektowania graficznego oraz obsługi, aktualizacji i utrzymania strony internetowej (w tym wsparcie techniczne i serwisowe) stron internetowych www.re-d.pl oraz www.startupspark.io

Zapytanie ofertowe DPiK.074.2.2024.AR na przygotowanie oprawy wydarzenia pn. VI Kongres AGD w Łodzi w dniach 23-24 maja 2024 r., w tym nagłośnienia, oświetlenia i obsługi technicznej tego wydarzenia oraz aranżacji przestrzeni eventowej.

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. 90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55 ogłasza zapytanie ofertowe DPiK.074.2.2024.AR na przygotowanie oprawy wydarzenia pn. VI […]

Read More… from Zapytanie ofertowe DPiK.074.2.2024.AR na przygotowanie oprawy wydarzenia pn. VI Kongres AGD w Łodzi w dniach 23-24 maja 2024 r., w tym nagłośnienia, oświetlenia i obsługi technicznej tego wydarzenia oraz aranżacji przestrzeni eventowej.

Zapytanie ofertowe nr DI.092.5.2024.EG na wyłonienie Specjalisty ds. własności intelektualnej w związku z realizacją Projektu Startup Spark 3.0

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. 90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55 ogłasza zapytanie ofertowe nr DI.092.5.2024.EG na wyłonienie Specjalisty ds. […]

Read More… from Zapytanie ofertowe nr DI.092.5.2024.EG na wyłonienie Specjalisty ds. własności intelektualnej w związku z realizacją Projektu Startup Spark 3.0

Informacja o wyłonieniu wykonawcy na kompleksowe świadczenie usług prawnych związanych z realizacją Projektów: „Strefa RozwoYou 3.0” i „Strefa Transformacji”

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. 90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55 informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania konkurencyjnego nr […]

Read More… from Informacja o wyłonieniu wykonawcy na kompleksowe świadczenie usług prawnych związanych z realizacją Projektów: „Strefa RozwoYou 3.0” i „Strefa Transformacji”

Unieważnienie postępowania konkurencyjnego na wyłonienie Wykonawcy budowy parkingu wraz z infrastrukturą towarzysząca oraz zagospodarowaniem terenu dla potrzeb Kompleksu 3 ŁSSE S.A. zlokalizowanego w Łodzi przy ul. ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22G (działki nr 80/39, 80/13, 80/35 obręb W-25 miasta Łódź) zostało unieważnione.

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. 90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55 informuje, że postępowanie konkurencyjne na wyłonienie Wykonawcy budowy […]

Read More… from Unieważnienie postępowania konkurencyjnego na wyłonienie Wykonawcy budowy parkingu wraz z infrastrukturą towarzysząca oraz zagospodarowaniem terenu dla potrzeb Kompleksu 3 ŁSSE S.A. zlokalizowanego w Łodzi przy ul. ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22G (działki nr 80/39, 80/13, 80/35 obręb W-25 miasta Łódź) zostało unieważnione.

Postępowanie konkurencyjne nr DIK.450.1.2024.MO na wykonanie robót dekarskich i elewacyjnych na budynku Biura Zarządu ŁSSE 3 ŁSSE przy ul. Tymienieckiego 22G w Łodzi (dz. o nr ewid. 80/39, obręb W-25)

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. 90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55 ogłasza postępowanie konkurencyjne nr DIK.450.1.2024.MO na wykonanie robót […]

Read More… from Postępowanie konkurencyjne nr DIK.450.1.2024.MO na wykonanie robót dekarskich i elewacyjnych na budynku Biura Zarządu ŁSSE 3 ŁSSE przy ul. Tymienieckiego 22G w Łodzi (dz. o nr ewid. 80/39, obręb W-25)

Informacja o postępowaniu na świadczenie usług cateringowych na potrzeby Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. 90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55 informuje, że w wyniku postępowania konkurencyjnego na świadczenie […]

Read More… from Informacja o postępowaniu na świadczenie usług cateringowych na potrzeby Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

Zapytanie ofertowe nr DPiK.2206.1.2024.AR na świadczenie usług cateringowych na potrzeby Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. 90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55 ogłasza zapytanie ofertowe nr DPiK.2206.1.2024.AR na świadczenie usług cateringowych na […]

Read More… from Zapytanie ofertowe nr DPiK.2206.1.2024.AR na świadczenie usług cateringowych na potrzeby Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.