English version below

MCM Project to połączenie pasji do projektowania z wieloletnim doświadczeniem w budowaniu obiektów przemysłowych.

Jako Generalny Wykonawca kompleksowo realizujemy inwestycje dla polskich i zagranicznych Inwestorów na terenie całego kraju.

Dzięki własnej pracowni projektowej uczestniczymy już na początkowym etapie planowania budowy. Zespół architektów, konstruktorów oraz branżystów doświadczonych w projektowaniu  hal produkcyjnych i magazynowych pomaga w wyborze terenu pod inwestycje oraz tworzy wstępne koncepcje wraz z wizualizacjami i budżetem potrzebnym na jej realizacje.

Wykonujemy projekty budowlane i techniczne oraz załatwiamy w imieniu Inwestora wszelkie formalności urzędowe niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę.

Wiedza i doświadczenie naszego zespołu realizacji gwarantuje najwyższą jakość wykonywanych prac przy zachowaniu bezpieczeństwa podczas procesu budowlanego oraz stosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych.

Mamy zrealizowanych już ponad 150 inwestycji. Wśród nich są m.in.:

 • Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej oraz rozbudowa zakładu o część produkcyjno-magazynową z częścią techniczną i socjalno-biurową oraz wiatą na odpady w Kłobucku o łącznej powierzchni 30.000 m²
 • Zaprojektowanie oraz budowa hali magazynowej wraz z budynkiem biurowym II kondygnacyjnym w Rzgowie o powierzchni 12.586 m²
 • Budowa hali produkcyjnej oraz magazynowej w Lublinie o łącznej powierzchni 11.376 m²
 • Zaprojektowanie oraz rozbudowa zakładu przetwórstwa tworzyw sztucznych w Lubieniu Kujawskim o powierzchni 8.100 m²
 • Budowa hali magazynowej we Włocławku o powierzchni 4.950 m²
 • Rozbudowa mroźni w Lęborku o powierzchni 2.944 m²

Potwierdzeniem dobrej współpracy oraz jakości naszej pracy są Inwestorzy, którzy wracają do nas z kolejnymi budowami.

Zapraszamy do współpracy – BUDUJEMY PRZESTRZEŃ DLA TWOJEGO BIZNESU

Nasze dane kontaktowe:

MCM Project Sp. z o.o.
ul. Obywatelska 103
94-104 Łódź

tel: (+48) 42 637 20 34
e-mail: oferty@mcmproject.com.pl
strona internetowa: www.mcmproject.com.pl

MCM Project combines a passion for design with many years of experience in the construction of industrial facilities.

As a General Contractor, we comprehensively implement investments for Polish and foreign Investors throughout the country.

Thanks to our own design studio, we participate at the initial stage of construction planning. A team of architects, constructors and trade specialists experienced in designing production and warehouse halls helps to select the land for the investment and creates initial concepts together with visualisations and the budget needed for its implementation.

We carry out construction and technical designs and, on behalf of the Investor, arrange all official formalities necessary to obtain a building permit.

The knowledge and experience of our implementation team guarantees the highest quality of work while maintaining safety during the construction process and the use of modern technological solutions.

We have already completed over 150 investments. Among them are:

 • Production of full-discipline design documentation and extension of the plant with a production and warehouse part with technical and social/office parts and a waste shed in Kłobuck with a total area of 30,000 m²
 • Design and construction of a storage hall with a two-storey office building in Rzgów with an area of 12,586 m²
 • Construction of a production and warehouse facility in Lublin with a total area of 11,376 m²
 • Design and extension of a plastics processing plant in Lubień Kujawski with a total area of 8,100 m²
 • Construction of a 4,950 m² warehouse in Włocławek
 • Extension of a cold store in Lębork with an area of 2,944 m².

Confirmation of good cooperation and the quality of our work are investors who return to us with further constructions.

We invite you to cooperate with us – WE BUILD SPACE FOR YOUR BUSINESS.

Our contact details:

MCM Project Sp. z o.o.
103 Obywatelska Street
94-104 Łódź

phone: (+48) 42 637 20 34
e-mail: oferty@mcmproject.com.pl
website: www.mcmproject.com.pl