Widzimy! Reagujemy! Działamy!
Nie pozostajemy obojętni na potrzeby lokalnej społeczności.

Realizacja programu wynika ze strategii Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, której cele i działania, są tożsame z rozwojem Regionu Łódzkiego.

Od lat angażujemy się w inicjatywy z zakresu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, odwołując się do działalności naszego patrona Henryka Grohmana – przemysłowca, patrioty, miłośnika sztuk plastycznych i muzyki, kolekcjonera, donatora.

Wspieramy inicjatywy społeczności lokalnych, organizacji pozarządowych, instytucji kultury oraz związków wyznaniowych.

Działania programu koncentrują się na obszarach:

  • nauka i edukacja,
  • kultura i historia,
  • zdrowie i sport,
  • pomoc społeczna,
  • bezpieczeństwo,
  • ekologia,
  • aktywne partnerstwo z lokalnymi społecznościami.

Szczegółowe informacje oraz niezbędne do ubiegania się o wsparcie dokumenty, znajdziesz tutaj :

Zapraszamy do kontaktu:

Barbara Wójcicka

Specjalista ds. Partnerstwa i Komunikacji